top of page

Publications

Publishing assessment toolbox book

Håkan Svennerstål 2019

Continuation of Elite book is going to be published 2019

Håkan Svennerstål 2018

Modern kompetensförsörjning och arbetsförmedling – Röster från näringslivet och offentliga arbetsgivare

Svenskt Näringsliv

Håkan Svennerstål 2015

Modern kompetensförsörjning och arbetsförmedling – Röster från näringslivet och offentliga arbetsgivare

Svenskt Näringsliv

Håkan Svennerstål 2015

Svennerstål's model for assessing leaders

LPA

Håkan Svennerstål 2014

Situationsanalys

Akademiska sjukhuset

Håkan Svennerstål 2014

Elit – Erfarna Ledares Insikter och Tabun

Stockholm: SNS Förlag

Håkan Svennerstål and Niklas Ekdal 2011

Leadership Assessment – The Process and Result

Håkan Svennerstål 2011

Business Coach Education

Håkan Svennerstål 2011

Att utveckla en processorienterad organisation

Stockholm: Instant Book

Håkan Svennerstål and Andres Finne 2010

Världens Bästa Skola – Varje Dag

Stockholm: Instant Book

Håkan Svennerstål, Karoline Bottheim and Agneta Jörbeck 2010

The changing leadership – A change journey with Hägglunds

Stockholm: Instant Book

Håkan Svennerstål, Lisa Arrehag
and Erica Lang 2010

Svennerstål & Partners Summer Internships 2010

Stockholm: Instant Book

Håkan Svennerstål 2010

Towards a lean and learning organization

Vattenfall

Håkan Svennerstål 2010

Så stärker vi Sveriges konkurrenskraft

Håkan Svennerstål 2010

Developing corporate culture – A benchmarking study

Stockholm: Instant Book

Håkan Svennerstål 2009

Tio sommar-praktikanters arbete – hos Svennerstål & Partners AB 2009

Trosa: Trosa Tryckeri

Håkan Svennerstål 2009

Incident Crisis Management – A tool to handle crisis.

Håkan Svennerstål 2009

The new organizational cultures

Stockholm: Informationsförlaget

Håkan Svennerstål 2007

The Connection between Leadership and Organizational Culture

Håkan Svennerstål and Markus Svennerstål 2004

How to organize a global operation – research how 13 multinational corporations have organized their global operation and business

UPM Kymmene/Stockholm University

Håkan Svennerstål 2001

Principles for assessment

AT Kearny

Håkan Svennerstål 2001

Några reflektioner kring utvecklingen av urvalssystemet

Håkan Svennerstål 2001

Bra chefer ger tydliga signaler

Håkan Svennerstål 1999

Varför misslyckas chefer?

Gemini Consulting Publications. AMEC

Håkan Svennerstål 1998

Innovation – the secret leadership potential weapon

AMEC

Håkan Svennerstål 1998

Will new leadership develop through leaders of the growth?

Cap Gemini

Håkan Svennerstål 1998

The intellectual capital and its power

Håkan Svennerstål 1998

How successful managers see their own development - Doctoral theses from the Department of Education, Stockholm University. 247 pages

Edsbruk: Akademitryck AB

Håkan Svennerstål 1996

Målförverkligande ledarskap

Aker

Håkan Svennerstål 1993

Development of selection systems with emphasis on methodological and knowledge prerequisites

Stockholm: Instant book

Håkan Svennerstål 1992

Ledarskap i skolan

Stockholm: Almqvist & Wiksell

Håkan Svennerstål and Sören Levén 1991

Principles for the assessment of managers during selection and when evaluating potential

Managementgruppen

Håkan Svennerstål 1991

Styrning och Frihet

Stockholm: Informationsförlaget

Håkan Svennerstål, Sören Levén,
Lars Florin and Torbjörn Stockfelt 1990

Leadership Theory

Håkan Svennerstål 1990

What different kinds of tests are available on the market and what value do they have

Managementgruppen

Håkan Svennerstål 1989

A guide to Leadership Potential Assessment

Håkan Svennerstål 1989

Ledarmotiven på gott och ont

Tanum

Håkan Svennerstål 1989

Handbok i Projektarbete

Stockholm: Informationsförlaget/PK Banken

Håkan Svennerstål 1988

Utvecklingssamtal – Att kommunikation handlar om att nå fram

Stockholm: PK Banken

Håkan Svennerstål 1986

Affärsdynamik

Stockholm: Instant Book

Håkan Svennerstål and Rolf Laurelli 1985

Leva i trygghet

Svensk Handel

Håkan Svennerstål 1985

The individual, the organization and the path to mutual appreciation

Håkan Svennerstål

bottom of page